Skip to content

Dampening Existence

Dampening Existence – tekst piosenki

Empty eyes closed to the world
Forbidding wisdom
In the infinite spining
Obsidian palm of the eternal

The heart dose not beat
Taking the final steps
Walls collapse around emptiness
A falling stone into the abyss of agony

I am become death
Spirit that eats the living
The last remaining breath
Creating the void in every heart

The whisper through time.
Architect of sorrow
Taking hope and destroying it
Dampening existence

Reflections disfigured
Mind slipping away
Held by darkness
Never was… can never be.

Crushing weight of the empty air
Confined to the pits
A falling stone into the abyss of agony

Tłumaczenie tekstu piosenki Dampening Existence

Puste oczy zamknięte na świat
Zakazana mądrość
W nieskończonym wirowaniu
Obsydianowa dłoń wieczności

Serce nie bije
Robiąc ostatnie kroki
Wokół pustki walą się ściany
Kamień spada w otchłań agonii

Stałem się śmiercią
Duch, który zjada żywych
Ostatni pozostały oddech
Tworzy pustkę w każdym sercu

Szept w czasie.
Architekt smutku
Odbiera nadzieję i niszczy ją
Tłumiąca egzystencja

Odbicia zniekształcone
Umysł wymyka się
Trzymany przez ciemność
Nigdy nie było… nigdy nie będzie.

Miażdżący ciężar pustego powietrza
Ciagnie w doły
Kamień spada w otchłań agonii