Skip to content

Ceremony II: The Way Of Sin

Ceremony II: The Way Of Sin – tekst piosenki

You felt the beats of my heart again
My soul denies my face
The night becomes just a deep black hole
Don’t you pray for me?

A life comes back with a dead tonight
My eyes are facing the abyss
Death is denied, life is my pride
A futile leap, into the void

Mortal perishing, return to life
Eternity, stay away

In the embrace of death, my spirit arises
Visions of life’s end, inside my dreams

Falling to earth, return to fear
Eternity, return to me

The way of sin is coming near
Sleep, the endless sleep, mortal remains

You felt the beats of my heart again
My soul denies my face
The night becomes just a deep black hole
Don’t you pray for me?

Tłumaczenie tekstu piosenki Ceremony II: The Way Of Sin

Znowu poczułeś bicie mojego serca
Moja dusza odrzuca moją twarz
Noc staje się po prostu głęboką czarną dziurą
Nie modlisz się za mnie?

Życie powraca ze śmiercią tej nocy
Moje oczy skierowane są w stronę otchłani
Śmierć jest odrzucona, życie jest moją dumą
Daremny skok w pustkę

Śmiertelna zagłada, powrót do życia
Wieczności, trzymaj się z daleka

W objęciach śmierci mój duch powstaje
Wizje końca życia, w moich snach

Upadając na ziemię, powróć do strachu
Wieczności, wróć do mnie

Zbliża się droga grzechu
Sen, niekończący się sen, śmiertelne szczątki

Znowu poczułeś bicie mojego serca
Moja dusza odrzuca moją twarz
Noc staje się po prostu głęboką czarną dziurą
Nie modlisz się za mnie?