Skip to content

Blanchofobia

Blanchofobia – tekst piosenki

Tu, na szybach – mróz we wzory
A na trawie – pierwszy szron
Tam – pękają serca drzewom
Tak, jak ten zepsuty dzwon

To już koniec ciepłych nocy
Za oknami – pierwszy śnieg
To odbiera mi nadzieję
Na pomyślny życia bieg

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Wszystko przykrył biały całun
Nie wiem – życie to, czy śmierć
Białe usta, zimne dłonie
W białym mieście – szary dzień

Marzną dłonie, marznie serce
I przed domem biedny cieć
Biały kolor budzi grozę,
Biały kolor budzi lęk

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Nie widziałem Ciebie długo,
Lecz od dawna czułem chłód
W białym było Ci do twarzy
Byłaś zimna, niczym lód

Idź do diabła, biała damo,
Co lodowe serce ma
Życzę zdrowia, trzymaj fason
Zima trwa dokoła nas

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Blanchofobia – to jest stan,
W którym dosyć zimy mam
Blanchofobia – to jest lęk,
By nie spotkać znowu Cię

Tłumaczenie tekstu piosenki Blanchofobia

Here, on glass – frost ornaments
And on grass – the first hoarfrost
There – trees’s hearts are breaking
Just like a broken bell

It’s the end of warm nights
Outside the windows – first snow
It takes away my hope
For a favorable course of life

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

Everything covered with a white shroud
I don’t know, if it’s life, or death
White mouth, cold hands
In a white city – grey day

Hands are frozen, heart is frozen
And, in front of the building – poor janitor
White colour inspires terror,
White colour provokes fear

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

I haven’t seen You for so long,
But I was feeling chill long ago
You looked good in white
You were cold, like ice

Go to hell, white lady,
With an ice heart in her chest
I wish you good health, stay classy,
Winter stays all around us

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again

Chionophobia – it’s the state,
In which I’m fed up with winter
Chionophobia – it’s the fear,
Of meeting You ever again