Skip to content

Hey Mr. Vampyre

Hey Mr. Vampyre – tekst piosenki

Hey, Mr. Vampyre, tell me please
How can I catch your vampire disease?
Hey, Mr. Vampyre, what can I do?
I wanna be a vampire, just like you

I wanna put my victims through all kinds of abuses
Before I drink their jugular juices
Walk with the Devil, avoid the light
Sleep all day, party all night!

I wanna walk around in a big black cape
Move so fast nobody can escape
Turn into a wolf or a bat so small
Walk across the ceiling, dance down the walls

I wanna put my victims through all kinds of abuses
Before I drink their jugular juices
Walk with the Devil, avoid the light
Sleep all day, party all night!

I wanna have the power to read people’s minds
Walk through walls and doors
Or turn myself into a big green mist
And appear through a crack in the floor

Hey, Mr. Vampyre, I’m filled with frustration
I wanna become an abomination
Hey, Mr. Vampyre, don’t give me no grief
I would look so cool with vampire teeth

~

Tłumaczenie tekstu piosenki Hey Mr. Vampyre

Hej, panie wampirze, powiedz mi proszę
Jak mogę zdobyć twoją wampirzą chorobę?
Hej, panie wampirze, co mogę zrobić?
Chcę być wampirem, tak jak ty

Chcę stawiać moje ofiary przez wszelkiego rodzaju nadużycia
Zanim wypiję ich soki szyjne
Chodzić z diabłem, unikać światła
Spać cały dzień, imprezować nocą!

Chcę chodzić w wielkiej, czarnej pelerynie
Poruszać się tak szybko, nikt nie może uciec
Zmieniać się w wilka albo nietoperza, takiego małego
Chodzić po suficie, tańczyć po ścianach

Chcę stawiać moje ofiary przez wszelkiego rodzaju nadużycia
Zanim wypiję ich soki szyjne
Chodzić z diabłem, unikać światła
Spać cały dzień, imprezować nocą!

Chcę mieć moc czytania myśli ludziom
Chodzić przez ściany i drzwi
Albo zmieniać się w wielką, zieloną smugę
I znikać przez szczeliny w podłodze

Hej, panie wampirze, jestem wypełniona frustracją
Chcę stać się obrzydlistwem
Hej, panie wampirze, nie zostawiaj mi żalu
Wyglądałabym bardzo fajnie z wampirzymi zębami

~