Skip to content

Post-Truth

Post-Truth – tekst piosenki

It wasn’t my best day, today
I came back full of anger
Data transfer to my brain
I assume
It was not perfect

Letters showed up on the screen
Testing knowledge acquisition
Black was white and white was black
Fake dreams
Alternative visions

Headline drew attention
Then I lost my temper
Again
Miscommunication
Everyday life-long experience

In a constant lie
In a constant lie
I live
Cannot separate
Days from nights

Crowd psychology went well
I relieved all my frustration
Contributed to destroying
Probably
Another innocent soul

Headline drew attention
Then I lost my temper
Again

In a constant lie
In a constant lie
I live
Cannot separate
Days from nights

In a constant lie
In a constant lie
I live
Can no longer tell
Days from nights

Tłumaczenie tekstu piosenki Post-Truth

To nie był mój najlepszy dzień dzisiaj
Wróciłem pełen złości
Transfer danych do mojego mózgu
Zakładam
To nie było idealne

Na ekranie pojawiły się litery
Testowanie zdobywania wiedzy
Czarne było białe, a białe było czarne
Fałszywe sny
Alternatywne wizje

Nagłówek zwrócił moją uwagę
Potem straciłem panowanie nad sobą
Ponownie
Niezrozumienie
Codzienne życiowe doświadczenie

W ciągłym kłamstwie
W ciągłym kłamstwie
Żyję
Nie mogę rozdzielić
Dni od nocy

Psychologia tłumu poszła dobrze
Wyładowałem całą swoją frustrację
Przyczynił się do zniszczenia
Prawdopodobnie
Kolejna niewinna dusza

Nagłówek zwrócił moją uwagę
Potem straciłem panowanie nad sobą
Ponownie

W ciągłym kłamstwie
W ciągłym kłamstwie
Żyję
Nie mogę rozdzielić
Dni od nocy

W ciągłym kłamstwie
W ciągłym kłamstwie
Żyję
Nie mogę już powiedzieć
Dni od nocy