Skip to content

Landmine Blast

Landmine Blast – tekst piosenki

Wow, you’ve just exploded
Haven’t realised
In a place like this you must
Watch your step all the time

I guess it was that word
Or your stream of thoughts
Maybe you should know the world
Has changed since our last talk
(A bit more)

And now your nightmare is coming true
The crowd pounces upon you
And you can’t escape

We are polarised
We are atomised
Maybe you should know
Someone
Wanted to make us fight
(One another)

We have lost the sense of community
Racing past each other
Disconnected

No, you don’t have to try
To deny
It’s not your place to be anymore

No, you don’t have to try
To deny
It’s not your fight
It’s not your war

It is now.

Tłumaczenie tekstu piosenki Landmine Blast

Wow, właśnie eksplodowałeś
Nie zdałem sobie sprawy
W miejscu takim jak to musisz
Patrzeć pod nogi cały czas

To chyba było to słowo
Albo twój tok myśli
Może powinieneś wiedzieć, że świat
Zmienił się od naszej ostatniej rozmowy
(Troszeczkę)

A teraz twój koszmar się spełnia
Tłum rzuca się na ciebie
I nie możesz uciec

Jesteśmy spolaryzowani
Jesteśmy zatomizowani
Może powinieneś znać
Kogoś
Kto mógłby chcieć zmusić nas do walki
(Wzajemnej)

Straciliśmy poczucie wspólnoty
Ścigając się nawzajem
Odłączeni

Nie, nie musisz próbować
By zaprzeczać
To nie jest już twoje miejsce

Nie, nie musisz próbować
By zaprzeczać
To nie jest twoja walka
To nie jest twoja wojna

Już jest.