Skip to content

My Light Dies

My Light Dies – tekst piosenki

All my life will start to go
Oh my love just hold my hand
All my life will lose its light
Oh my love just hold my hand

My love dies as days pass
Death and life
It’s a thin line

All my life will fade, die out
When I die just hold me tight
Keep my love and let me go

Tłumaczenie tekstu piosenki My Light Dies

Całe moje życie zacznie się toczyć
Och, kochanie, po prostu trzymaj mnie za rękę
Całe moje życie straci swój blask
Och, kochanie, po prostu trzymaj mnie za rękę

Moja miłość umiera wraz z upływem dni
Śmierć i życie
To cienka linia

Całe moje życie wyblaknie, wymrze
Kiedy umieram, po prostu przytul mnie mocno
Zachowaj moją miłość i pozwól mi odejść