Skip to content

First Kiss In Heaven

First Kiss In Heaven – tekst piosenki

Tied to a waterfall
Thinking by herself
Breaking up into pieces of gold
Trying to be relentless
There’s ways to go
To realize that she was all alone

Given all my breath away

Take me up
I want your first kiss in heaven
yeah
I’ll stay away
To see your face in heaven
yeah

Waking above the storm
Feeling the cold
Drank enough to sober up my soul
But it’s warmer
When you’re sinking
In the pages of the books about your bones

Giving up the life you made

Should I go again
Oh again, again

Take me up
I want your first kiss in heaven
yeah
I’ll stay away
To see your face in heaven
yeah

Take me up
I want your first kiss in heaven
yeah
I’ll stay away
To see your face in heaven
yeah

Tłumaczenie tekstu piosenki First Kiss In Heaven

Przywiązany do
wodospadu
Myśląc samodzielnie
Rozpadając się na
kawałki złota
Próbując być
nieustępliwym
Jest wiele sposobów
Uświadomić sobie,
że jest całkiem sama

Odbierając mi
oddech

Podnieś mnie
Chcę twojego
pierwszego
pocałunku w niebie
tak
będę trzymać się z
daleka
Aby zobaczyć twoją
twarz w niebie
tak

Budzić się ponad
burzą
Uczucie zimna
Wypiłem
wystarczająco dużo,
by wytrzeźwieć moją
duszę
Ale jest cieplej
Kiedy toniesz
Na kartach książek o
twoich kościach

Rezygnacja z życia,
które stworzyłeś

Czy powinienem iść
ponownie
O znowu, znowu

Podnieś mnie
Chcę twojego
pierwszego
pocałunku w niebie
tak
będę trzymać się z
daleka
Aby zobaczyć twoją
twarz w niebie
tak

Podnieś mnie
Chcę twojego
pierwszego
pocałunku w niebie
tak
będę trzymać się z
daleka
Aby zobaczyć twoją
twarz w niebie
tak