Skip to content

Rubbertears

Rubbertears – tekst piosenki

I will go now
I will go now
I will go now

My last goodbye, got too much tries for errors
(I will go now)
My new device, no broken glass to swallow
(I will go now)
The taste of blood is not enough for mercy
(I will go now)
That’s what I feel, the world is real, whatever

Rubber tears, won’t let me go now
Rubber tears, I wanna be myself
Breathing all my breath to say goodbye

I will go now
My last goodbye, you get me strained, blindfolded
(I will go now)
The whispering voice, you got the choice to change it
(I will go now)
I realize it’s not my size, I’m growing
(I will go now)
I’m feeling rage, my own parade to go now

Rubber tears, won’t let me go now
Rubber tears, I wanna be myself
Nevermind, it will wake up your smile
Wake up your smile
Wake up your smile
Wake up your smile

Waking up in my dreams
Waking up in my dreams
Waking up in my dreams
Waking up in my dreams

I will go now
I will go now

Rubber tears, won’t let me go now
Rubber tears, I wanna be myself
Breathing all my breath to say goodbye

Tłumaczenie tekstu piosenki Rubbertears

Pójdę już
Pójdę już
Pójdę już

Moje ostatnie pożegnanie, zbyt wiele prób co do błędu
(Pójdę już)
Moje nowe urządzenie, brak stłuczonego szkła do przełknięcia
(Pójdę już)
Smak krwi nie jest wystarczający do przebaczenia
(Pójdę już)
To jest to co czuję, świat jest prawdziwy, cokolwiek

Gumowe łzy, nie pozwolą mi teraz odejść
Gumowe łzy, chcę być sobą
Zużywam cały mój oddech by się pożegnać

Pójdę już
Moje ostatnie pożegnanie, masz mnie związanego, oślepionego
(Pójdę już)
Szepczący głos, masz wybór by go zmienić
(Pójdę już)
Zdaję sobie sprawę, że to nie mój rozmiar, rosnę
(Pójdę już)
Czuję złość, moja własna parada do przejścia

Gumowe łzy, nie pozwolą mi teraz odejść
Gumowe łzy, chcę być sobą
Nieważne, to wywoła u ciebie uśmiech
To wywoła u ciebie uśmiech
To wywoła u ciebie uśmiech
To wywoła u ciebie uśmiech

Budzę się w swoich snach
Budzę się w swoich snach
Budzę się w swoich snach
Budzę się w swoich snach

Pójdę już
Pójdę już

Gumowe łzy, nie pozwolą mi teraz odejść
Gumowe łzy, chcę być sobą
Zużywam cały mój oddech by się pożegnać