Skip to content

Altars on fire

Altars on fire – tekst piosenki

Verse 1]
From the land of the storm they departed
And the wind of the plague they became
When they sent off the shore
Turned to red by the blood of the fallen

[Verse 2]
On the force of the wild we are facing
In the son was mistaken by fate
Not a god nor a prayer could help
But our trust as we call our saints

[Pre-Chorus]
Without mercy they plundered and slaved
Tainted the crown of the holy isle
But turned it to ruins

[Chorus]
Can’t give up
Stick tonight
Altars on fire
Can’t deny
Living together the weapon tonight
Can’t give up
Come to life
Altars on fire
Can’t defy up tonight
Forever and ever to fight

[Verse 3]
To defend what was holy and sacred
We stood up by our weakness and fear
All aware to be slaughtered and torn
By the wild by the sudden spear

[Verse 4]
By the dawn hold the fewer survivors
Never taken as slaves under will
And the altar was burned and the spires
By the horn as the godless kill

[Pre-Chorus]
And by thunder they came
Sancted the hearts of the sacred child
Burnt the altar to ruins

[Chorus]
Can’t give up
Stick tonight
Altars on fire
Can’t deny
Living together the weapon tonight
Can’t give up
Come to life
Altars on fire
Can’t defy up tonight
Forever and ever to fight
Stand up and pray the night we rise

[Outro]
Can’t give up
Stick tonight
Altars on fire
Can’t deny the weapon tonight
Can’t give up
Come alive, altars on fire
Can’t defy up tonight
Forever and ever to fight

Tłumaczenie tekstu piosenki Altars on fire

wers 1]
Z krainy burzy odeszli
I wiatrem zarazy się stali
Kiedy wysłali z brzegu
Obrócony w czerwień przez krew poległych

[Zwrotka 2]
Na siłę dziczy, z którą mamy do czynienia
W synu pomylił się los
Ani bóg, ani modlitwa nie mogły pomóc
Ale nasza ufność, jak nazywamy naszych świętych

[Przed refrenem]
Bez litości rabowali i czynili niewolników
Splamił koronę świętej wyspy
Ale obrócił to w ruinę

[Chór]
Nie mogę się poddać
Trzymaj się dziś wieczorem
Ołtarze w ogniu
Nie mogę zaprzeczyć
Żyjąc razem bronią tej nocy
Nie mogę się poddać
Ożywać
Ołtarze w ogniu
Nie mogę się dziś sprzeciwić
Na wieki wieków walczyć

[Zwrotka 3]
Aby bronić tego, co było święte i święte
Podnieśliśmy się dzięki naszej słabości i strachowi
Wszyscy świadomi, że zostaną zarżnięci i rozdarci
Przez dzicz przez nagłą włócznię

[Zwrotka 4]
Do świtu zatrzymaj mniej ocalałych
Nigdy nie brani jako niewolnicy na mocy woli
A ołtarz spłonął i iglice
Na róg jako bezbożny zabójca

[Przed refrenem]
I przez grzmot nadeszli
Uświęcił serca świętego dziecka
Spalił ołtarz do ruiny

[Chór]
Nie mogę się poddać
Trzymaj się dziś wieczorem
Ołtarze w ogniu
Nie mogę zaprzeczyć
Żyjąc razem bronią tej nocy
Nie mogę się poddać
Ożywać
Ołtarze w ogniu
Nie mogę się dziś sprzeciwić
Na wieki wieków walczyć
Wstań i módl się tej nocy, kiedy powstaniemy

[Koniec]
Nie mogę się poddać
Trzymaj się dziś wieczorem
Ołtarze w ogniu
Nie mogę odmówić broni dziś wieczorem
Nie mogę się poddać
Ożywcie się, ołtarze płoną
Nie mogę się dziś sprzeciwić
Na wieki wieków walczyć