Skip to content

Like an Animal

Like an Animal – tekst piosenki

C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite, and I’ll tease you on the dancefloor

You have, you have a snake eyes
And I get, I get butterflies
You have, you have a snake eyes
With the hips, with the sex that could paralyze
And I get, I get butterflies
In my ears, in my stomach all the time

C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite, and I’ll tease you on the dancefloor
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite, and I’ll tease you on the dancefloor

You have, you have a biting tongue
And it gets, it gets me unstrung
You have, you have a biting tongue
To tie me up and be in my inner thoughts
And It gets highly dangerous
Like a drug in my veins, you are poison

C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite, and I’ll tease you on the dancefloor
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite, and I’ll tease you on the dancefloor

C’mon, baby (I can smell you like an animal)
C’mon, baby (I can smell you like an animal)

The way, she knows the way
The way to turn me on
The way, she knowѕ the way
The wаy to turn me on

Tłumaczenie tekstu piosenki Like an Animal

Chodź, kochanie, chodź i znajdź mnie
Czuję Twój zapach jak zwierzę (zwierzę)
Rozkręć imprezę, Afrodyto, będę się z tobą droczyć na parkiecie

Masz, masz oczy węża
I dostaję, dostaję motyle
Masz, masz oczy węża
Z biodrami, z seksem, który mógłby sparaliżować
I dostaję, dostaję motyle
W uszach, w brzuchu cały czas

Chodź, kochanie, chodź i znajdź mnie
Czuję Twój zapach jak zwierzę (zwierzę)
Rozkręć imprezę, Afrodyto, będę się z tobą droczyć na parkiecie
Chodź, kochanie, chodź i znajdź mnie
Czuję Twój zapach jak zwierzę (zwierzę)
Rozkręć imprezę, Afrodyto, będę się z tobą droczyć na parkiecie

Masz, masz gryzący język
I to staje się, staje się dla mnie niepokojące
Masz, masz gryzący język
By mnie związać i być w moich myślach
I robi się bardzo niebezpiecznie
Jak narkotyk w moich żyłach, jesteś trucizną

Chodź, kochanie, chodź i znajdź mnie
Czuję Twój zapach jak zwierzę (zwierzę)
Rozkręć imprezę, Afrodyto, będę się z tobą droczyć na parkiecie
Chodź, kochanie, chodź i znajdź mnie
Czuję Twój zapach jak zwierzę (zwierzę)
Rozkręć imprezę, Afrodyto, będę się z tobą droczyć na parkiecie

Chodź, kochanie (czuję Twój zapach jak zwierzę)
Chodź, kochanie (czuję Twój zapach jak zwierzę)

Sposób, ona zna sposób
Sposób, aby mnie podniecić
Sposób, ona zna sposób
Sposób, aby mnie podniecić