Skip to content

Four Kinds of Horses

Four Kinds of Horses – tekst piosenki

[Verse 1]
It all seemed so simple
Remarkably clear
Like the darkest superhero
You were burst into our fear
They must have seen you looking
Watched everything you said
Knowing you could be a part of it
They fill your head
Fill your head

[Pre-Chorus]
Come all the nights
Oh, come all the days
So inaccessible in this land
This land beyond the brilliant haze
Here is all your money
There is the load
This is how you travel
If you live to see the world explode

[Chorus]
Four kinds of horses, four kinds of mеn
Ah, you say you’re something differеnt
But you do it all again

You might also like
Love Can Heal
Peter Gabriel
Path of Fortune*
Peter Gabriel
​​i/o (Bright-Side Mix)
Peter Gabriel

Four kinds of horses, four kinds of men
Ah, you think you’re something different
But you do it all again
Again and again, again and again

[Verse 2]
Your mind is made up so certain what is right
But when they ordered everything
Will they see you were born so bright
Oh, mother illusion with your jacket of flames
Your face it is everywhere
Such a dark, dark shade of fame

[Pre-Chorus]
Come all the nights
Oh, come all the days
So inaccessible in this land
This land beyond the brilliant haze
Here is all your money
There is the load
This is how you travel
If you live to see the world explode

[Chorus]
Four kinds of horses, four kinds of men
Ah, you say you’re something different
But you do it all again


Four kinds of horses, four kinds of men
Ah, you think you’re something different
But you do it all again
Again and again, again and again

[Instrumental bridge]

[Outro]
We feel the vibration
We’re all holding it down
We feel the vibration
It’s coming out of the ground

We feel the vibration
We’re all holding it down
We feel the vibration
It’s coming out of the ground

We feel the vibration
We’re all holding it down
We feel the vibration
It’s coming out of the ground

We feel the vibration
We’re all holding it down
We feel the vibration
It’s coming out of the ground


We feel the vibration
We’re all holding it down
We feel the vibration
It’s coming out of the ground

Tłumaczenie tekstu piosenki Four Kinds of Horses

Wszystko wydawało się takie proste
Wyjątkowo jasne
Jak najmroczniejszy superbohater
Wpadłeś w nasz strach
Musieli widzieć, że patrzysz
Oglądałem wszystko, co powiedziałeś
Wiedząc, że możesz być tego częścią
Wypełniają twoją głowę
Napełnij swoją głowę


Przyjdź na wszystkie noce
Och, przyjdź przez wszystkie dni
Tak niedostępny w tej krainie
Ta kraina poza jaskrawą mgłą
Oto wszystkie twoje pieniądze
Jest ładunek
Tak się podróżuje
Jeśli dożyjesz, by zobaczyć, jak świat eksploduje


Cztery rodzaje koni, cztery rodzaje ludzi
Ach, mówisz, że jesteś kimś innym
Ale robisz to wszystko od nowa

Może ci się spodobać również
Miłość może leczyć
Piotr Gabriel
Ścieżka fortuny*
Piotr Gabriel
​​i/o (miks jasnej strony)
Piotr Gabriel

Cztery rodzaje koni, cztery rodzaje ludzi
Ach, myślisz, że jesteś kimś innym
Ale robisz to wszystko od nowa
Znowu i znowu, znowu i znowu

Twój umysł jest tak pewny, że to, co jest słuszne
Ale kiedy zamówili wszystko
Czy zobaczą, że urodziłeś się tak jasny
O matko iluzji z twoją kurtką z płomieni
Twoja twarz jest wszędzie
Taki ciemny, ciemny odcień sławy


Przyjdź na wszystkie noce
Och, przyjdź przez wszystkie dni
Tak niedostępny w tej krainie
Ta kraina poza jaskrawą mgłą
Oto wszystkie twoje pieniądze
Jest ładunek
Tak się podróżuje
Jeśli dożyjesz, by zobaczyć, jak świat eksploduje


Cztery rodzaje koni, cztery rodzaje ludzi
Ach, mówisz, że jesteś kimś innym
Ale robisz to wszystko od nowa


Cztery rodzaje koni, cztery rodzaje ludzi
Ach, myślisz, że jesteś kimś innym
Ale robisz to wszystko od nowa
Znowu i znowu, znowu i znowu


Czujemy wibracje
Wszyscy to trzymamy
Czujemy wibracje
Wychodzi z ziemi

Czujemy wibracje
Wszyscy to trzymamy
Czujemy wibracje
Wychodzi z ziemi

Czujemy wibracje
Wszyscy to trzymamy
Czujemy wibracje
Wychodzi z ziemi

Czujemy wibracje
Wszyscy to trzymamy
Czujemy wibracje
Wychodzi z ziemi


Czujemy wibracje
Wszyscy to trzymamy
Czujemy wibracje
Wychodzi z ziemi