Skip to content

To The Stars

To The Stars – tekst piosenki

We are drained
Journey onward, onward
Let us journey
To the stars
The light flared vast

So little time
So much to do
Let us journey
To the stars

Time judges mercilessly
Chaos strikes like
The wings of a butterfly
Fly

Current of plurality
Crackling with energy
Sparks planets into the multiverse

We are drained
Journey onward, onward
We course
To the stars
The light flared vast

Let us journey
To the stars
Where we can live

Tłumaczenie tekstu piosenki To The Stars

Jesteśmy wyczerpani
Podróż naprzód, naprzód
Pozwól nam podróżować
Do gwiazd
Światło rozbłysło szeroko

Tak mało czasu
Tak dużo do zrobienia
Pozwól nam podróżować
Do gwiazd

Czas ocenia bezlitośnie
Chaos uderza jak
Skrzydła motyla
Lecą

Prąd wielości
Trzaska energią
Przenosi planety do multiwersu

Jesteśmy wyczerpani
Podróż naprzód, naprzód
Oczywiście
Do gwiazd
Światło rozbłysło szeroko

Pozwól nam podróżować
Do gwiazd
Gdzie możemy mieszkać