Skip to content

Island

Island – tekst piosenki

[Verse 1]
I’m on an island, dirty dancing in the sun
So close to heaven, but so far from everyone
Yeah, I’ve got treasures buried underneath the sand
But I’m still wishing for the love that I don’t have

[Pre-Chorus]
Mama told me, „Girl, smoke ’em if you got ’em”
Left my lighter back at home with all my problems
So I’m sittin’ here wondering all day long

[Chorus]
Am I stranded (Am I stranded) on an island (On an island)?
Or have I landed (Have I landed) in paradise?
Am I stranded (Am I stranded) on an island (On an island)?
Or have I landed in paradise?

[Verse 2]
I can paint my toenails whilе I’m soaking up the sea
The only thing that’s missing hеre is you and our TV
And I won’t lie, it sure gets lonely here at night
But no one here needs nothin’ from me and it’s kind of nice

[Pre-Chorus]
Mama told me, „Girl, smoke ’em if you got ’em”
Left my lighter back at home with all my problems
So I’m sittin’ here wondering all day long

[Chorus]
Am I stranded (Am I stranded) on an island (On an island)?
Or have I landed (Have I landed) in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?

[Bridge]
I hear your voice like a song on the radio
All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you
I hear your voice like a song on the radio, ah
I hear your voice like a song on the radio (Hey, ah)
All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you (Hey)
I hear your voice like a song on the radio, ah

[Chorus]
Am I stranded
On an island?
Or have I landed
In paradise?
Am I stranded (Am I stranded?)
On an island (On an island)
Or have I landed (Have I?)
In paradise?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Am I stranded on an island
Or have I landed…

Tłumaczenie tekstu piosenki Island

[Zwrotka 1]
Jestem na wyspie, brudny taniec w słońcu
Tak blisko nieba, ale tak daleko od wszystkich
Tak, mam skarby zakopane pod piaskiem
Ale wciąż pragnę miłości, której nie mam

[Przed refrenem]
Mama powiedziała mi: „Dziewczyno, pal je, jeśli je masz”
Zostawiłem zapalniczkę w domu ze wszystkimi moimi problemami
Więc siedzę tu i zastanawiam się cały dzień

[Chór]
Czy jestem uwięziony (Czy jestem uwięziony) na wyspie (Na wyspie)?
A może wylądowałem (czy wylądowałem) w raju?
Czy jestem uwięziony (Czy jestem uwięziony) na wyspie (Na wyspie)?
A może wylądowałem w raju?

[Zwrotka 2]
Mogę malować paznokcie u stóp, kiedy chłonę morze
Brakuje tu tylko ciebie i naszej telewizji
I nie będę kłamać, na pewno robi się tu samotnie w nocy
Ale nikt tutaj niczego ode mnie nie potrzebuje i to jest miłe

[Przed refrenem]
Mama powiedziała mi: „Dziewczyno, pal je, jeśli je masz”
Zostawiłem zapalniczkę w domu ze wszystkimi moimi problemami
Więc siedzę tu i zastanawiam się cały dzień

[Chór]
Czy jestem uwięziony (Czy jestem uwięziony) na wyspie (Na wyspie)?
A może wylądowałem (czy wylądowałem) w raju?
Czy jestem uwięziony na wyspie?
A może wylądowałem w raju?

[Most]
Słyszę twój głos jak piosenkę w radiu
Cały dzień, bo, chłopcze, tęskniłem za tobą
Słyszę twój głos jak piosenkę w radiu, ah
Słyszę twój głos jak piosenkę w radiu (Hej, ah)
Cały dzień, bo, chłopcze, tęskniłem za tobą (Hej)
Słyszę twój głos jak piosenkę w radiu, ah

[Chór]
Czy jestem uwięziony
Na wyspie?
Albo wylądowałem
W raju?
Czy jestem osierocony (Czy jestem osierocony?)
Na wyspie (Na wyspie)
A może wylądowałem (czyżbym?)
W raju?
Czy jestem zagubiony (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu)
Na wyspie? (Cały dzień, bo, chłopcze, tęskniłem za tobą)
A może wylądowałem (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu, ah)
W raju?
Czy jestem zagubiony (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu)
Na wyspie? (Cały dzień, bo, chłopcze, tęskniłem za tobą)
A może wylądowałem (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu, ah)
W raju?
Czy jestem zagubiony (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu)
Na wyspie? (Cały dzień, bo, chłopcze, tęskniłem za tobą)
A może wylądowałem (słyszę twój głos jak piosenkę w radiu, ah)
W raju?
Czy jestem uwięziony na wyspie
Albo wylądowałem…