Skip to content

Handstand

Handstand – tekst piosenki

[Intro]
We met each other on the neon dinghy
Past the manta rays and palm trees
Glowing creatures beamed down from great heights
Electric eels in red venom
In the sky, we could see the riders on the horseback
On comets, coming toward us, kicking up with laughter
My friend Big Twitchy rode the boat to the light
Surfed the north break
We danced until there was nothing left
Just me and Twitchy
'Cause that’s all we knew

[Interlude]
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah, ah

[Chorus]
You’re questioning the science, ’cause you don’t understand
How I’m doing what I’m doing in a fucking handstand
You found it so impressive that I do it again
My other one is busy, so I use my left hand
We took it kinda fast, but you’re putting it slow
I see your mother’s calling and you’re hitting ignore
It’s like you saw an unicorn, you don’t understand
How I’m doing what I’m doing in a fucking handstand

[Bridge]
I wish I could crawl inside your heart
Take you captive and then sail away
I wish I could know that it’s forever
Take me captive and then sail away

[Chorus]
You’re questioning the science, ’cause you don’t understand
How I’m doing what I’m doing in a fucking handstand
You found it so impressive that I do it again
My other one is busy, so I use my left hand
We took it kinda fast but you’re putting it slow
I see your mother’s calling and you’re hitting ignore
It’s like you saw an unicorn, you don’t understand
How I’m doing what I’m doing in a fucking handstand

Tłumaczenie tekstu piosenki Handstand

[Intro]
Spotkaliśmy się na neonowym pontonie
Za promieniami manty i palmami
Świecące stworzenia zesłane w dół z wielkich wysokości
Elektryczne węgorze w czerwonym jadzie
Na niebie, mogliśmy zobaczyć jeźdźców na koniach
Na kometach, zbliżających się do nas, wznoszących się ze śmiechu
Mój przyjaciel Big Twitchy popłynął łódką do światła
Surfował po północnej przerwie
Tańczyliśmy, aż nic nie zostało.
Tylko ja i Twitchy.
Bo tylko tyle wiedzieliśmy

[Interlude]
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah, ah

[Chorus]
Kwestionujesz naukę, bo nie rozumiesz
Jak robię to, co robię na jebanym rękojeści
Zaimponowało ci to tak, że znów to robię.
Mój drugi jest zajęty, więc używam lewej ręki.
Wzięliśmy to trochę szybko, ale ty zwalniasz.
Widzę, że dzwoni twoja matka, a ty dzwonisz ignorujesz.
To tak jakbyś zobaczył jednorożca, nie rozumiesz
Jak robię to, co robię na jebanym rękojeści

[Bridge]
Chciałbym móc wpełznąć do twojego serca
Wziąć cię do niewoli, a potem odpłynąć.
Chciałbym wiedzieć, że to na zawsze
Weź mnie do niewoli i odpłyń

[Chorus]
Kwestionujesz naukę, bo nie rozumiesz
Jak robię to, co robię na jebanym rękojeści
Zaimponowało ci to tak, że znów to robię.
Mój drugi jest zajęty, więc używam lewej ręki.
Wzięliśmy to trochę szybko, ale ty zwalniasz.
Widzę, że dzwoni twoja matka, a ty dzwonisz ignorujesz.
To tak jakbyś zobaczył jednorożca, nie rozumiesz
Jak robię to, co robię na jebanym rękojeści