Skip to content

Lux Æterna

Lux Æterna – tekst piosenki

Anticipation
In domination
A sea of hearts beat as one, unified
Magnification
All generations
Approaching thunder awaiting the light

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Lux Æterna
Lux Æterna

Exhilaration
Frenzied sensation
Kindred alliance connected inside
Commiseration
Sonic salvation
Cast out the demons that strangle your life

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Lux Æterna
Lux Æterna
Lux Æterna

Emancipation
Kill isolation
Never alone for the feelings alike
Amplification
Lightning the nation
Never alive more
Than right here tonight

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Lux Æterna
Lux Æterna

Light it

Tłumaczenie tekstu piosenki Lux Æterna

Światłość Wiekuista

Oczekiwanie
Na wszechwładanie
Morze serc bije w jedności, fuzja
Jest wychwalanie
Wszystkich pokoleń
Zbliża się grzmot, co przyniesie ten blask

Pełna lub wcale
Pełna lub wcale

Wieczna Światłość
Wieczna Światłość

Rozradowanie
Szaleństwa branie
Złączone w sojusz krewniackie dusze
Współodczuwanie
Zbawiennych dźwięków
Wypędź demony dławiące twe życie

Pełna lub wcale
Pełna lub wcale

Wieczna Światłość
Wieczna Światłość

Wie – ku – ista!

Jest wyzwolenie
Zabij więzienie
Nigdy sam, grupowych wrażeń to czas
Jest umocnienie
Błysk społeczności
Nigdy bardziej żywy
Niż właśnie dzisiaj

Pełna lub wcale
Pełna lub wcale

Wieczna Światłość
Wieczna Światłość

Rozświetl