Skip to content

Powder

Powder – tekst piosenki

Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder

Don’t wanna know where you’re going when you aren’t alone
You’d rather stay the night, too much to believe
Blood falling out from your nose and I’m wonderin’, „How?”
You glamorize your pain, wear it on display

And I know it’s a cry for help, boy, help yourself
I opened a million doors, you never go
It’s past point of no return, when will we learn?
Alert me when this shit is over

Lying loud (Through it all)
Cut your face (From the fall)
When you’re hurt (Who’d you call?)
I can’t answer now
Spent the rent (On a high)
Onе way street (To the stars)
Clean it up (Watch you die)
It’s yours to dеcide

Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder

Show me a picture you paint of someone else
Lived a double life, wish I was surprised
Eyes rollin’ back to your head, and I’m wonderin’, „How?”
I recognize our faith, put it all to waste

And I know it’s a cry for help, boy, help yourself
I opened a million doors, you never go
It’s past point of no return, when will we learn?
Alert me when this shit is over

Lying loud (Through it all)
Cut your face (From the fall)
When you’re hurt (Who’d you call?)
I can’t answer now
Spent the rent (On a high)
One way street (To the stars)
Clean it up (Watch you die)
It’s yours to decide

Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder

And I know it’s a cry for help, boy, help yourself
I opened a million doors, you never go
It’s past point of no return, when will we learn?
Alert me when this shit is over

Lying loud (Through it all)
Cut your face (From the fall)
When you’re hurt (Who’d you call?)
I can’t answer now
Spent the rent (On a high)
One way street (To the stars)
Clean it up (Watch you die)
It’s yours to decide

Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder
Powder, pow-pow-powder

Tłumaczenie tekstu piosenki Powder

Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder

Nie chcę wiedzieć, gdzie idziesz kiedy nie jesteś sam
Wolałbyś raczej zostać na noc, zbyt wiele, żeby w to uwierzyć
Krew wypływa z twojego nosa i zastanawiam się, „Jak?”
Nigdy nie upiększysz swojego bólu, nosi go na widoku

I wiem, że to płacz o pomoc, chłopaku, pomóż sobie
Otworzyłam milion drzwi, nie przechodzisz przez żadne
To punkt w przeszłości, z którego nie można się cofnąć, kiedy się nauczymy?
Zaalarmuj mnie kiedy to gówno się skończy

Kłamiesz głośno (Przez to wszystko)
Przeciąłeś sobie twarz (Od upadku)
Kiedy jesteś zraniony (Do kogo byś zadzwonił?)
Nie mogę teraz odpowiedzieć
Wydaj czynsz (Zjarany)
Droga w jedną stronę (Do gwiazd)
Posprzątaj to (Oglądam jak umierasz)
To twoja decyzja

Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder

Pokazujesz mi obraz, który namalowałeś z kimś innym
Żyłeś podwójnym życiem, chciałabym być zaskoczona
Oczy wywracają się spowrotem do twojej głowy i zastanawiam się, „Jak?”
Rozpoznałam naszą wierność, cała się zmarnowała

I wiem, że to płacz o pomoc, chłopaku, pomóż sobie
Otworzyłam milion drzwi, nie przechodzisz przez żadne
To punkt w przeszłości, z którego nie można się cofnąć, kiedy się nauczymy?
Zaalarmuj mnie kiedy to gówno się skończy

Kłamiesz głośno (Przez to wszystko)
Przeciąłeś sobie twarz (Od upadku)
Kiedy jesteś zraniony (Do kogo byś zadzwonił?)
Nie mogę teraz odpowiedzieć
Wydaj czynsz (Zjarany)
Droga w jedną stronę (Do gwiazd)
Posprzątaj to (Oglądam jak umierasz)
To twoja decyzja

Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder

I wiem, że to płacz o pomoc, chłopaku, pomóż sobie
Otworzyłam milion drzwi, nie przechodzisz przez żadne
To punkt w przeszłości, z którego nie można się cofnąć, kiedy się nauczymy?
Zaalarmuj mnie kiedy to gówno się skończy

Kłamiesz głośno (Przez to wszystko)
Przeciąłeś sobie twarz (Od upadku)
Kiedy jesteś zraniony (Do kogo byś zadzwonił?)
Nie mogę teraz odpowiedzieć
Wydaj czynsz (Zjarany)
Droga w jedną stronę (Do gwiazd)
Posprzątaj to (Oglądam jak umierasz)
To twoja decyzja

Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder
Puder, pu-pu-puder