Skip to content

Valley of Tears

Valley of Tears – tekst piosenki

I made choices and fought battles for all sorts of wrong reasons
Turns out they don’t matter when I can’t look into the mirror

Now there is no turning back
We’re moving forth until our names are called
Each step reveals our angst
And our hopes

We lose our breaths marching through this valley of tears
This theater that we all leave
Yet we persist and our soaring song still rings
And with us, heavens sing

Pride comes before the fall and I fell for the thousandth time
As I’ll continue to stray I’ll also keep rising up

Each rise reveals our angst
And our hopes

We lose our breaths marching through this valley of tears
This theater that we all leave
Yet we persist and our soaring song still rings
And with us, heavens sing

Before it’s too late
Save us from ourselves

We lose our breaths marching through this valley of tears
This theater that we all leave
Yet we persist and our soaring song still rings
And with us, heavens sing

Tłumaczenie tekstu piosenki Valley of Tears

Dokonywałam wyborów i toczyłam bitwy z różnych złych powodów
Okazuje się, że nie mają znaczenia, kiedy nie mogę spojrzeć w lustro

Teraz nie ma odwrotu
Idziemy naprzód, dopóki nie zostaną wywołane nasze imiona
Każdy krok ujawnia nasz niepokój
I nasze nadzieje

Tracimy oddech maszerując przez tę dolinę łez
Ten teatr, z którego wszyscy wychodzimy
Jednak nie ustajemy, a nasza wznosząca się pieśń wciąż rozbrzmiewa
A wraz z nami niebiosa śpiewają

Pycha poprzedza upadek, a ja upadłam po raz tysięczny
Gdy będę nadal błąkała się, będę się również wznosiła

Każdy wzrost ujawnia nasz niepokój
I nasze nadzieje

Tracimy oddech maszerując przez tę dolinę łez
Ten teatr, z którego wszyscy wychodzimy
Jednak nie ustajemy, a nasza wznosząca się pieśń wciąż rozbrzmiewa
A wraz z nami niebiosa śpiewają

Zanim będzie za późno
Uchroń nas przed nami samymi

Tracimy oddech maszerując przez tę dolinę łez
Ten teatr, z którego wszyscy wychodzimy
Jednak nie ustajemy, a nasza wznosząca się pieśń wciąż rozbrzmiewa
A wraz z nami niebiosa śpiewają