Skip to content

Forgive and Forget

Forgive and Forget – tekst piosenki

The eternal trail goes ‘round in circles
Flows like a wave, tirelessly
Blessed is the path and where it leads you:
Dawn and eclipse, neverending

And when the time comes
And when the Fates call my name
I’ll hear their urge to
Accept, forgive, and forget

Look back with mercy
With one last hesitant glance
And then step forward
On the path to death and rebirth

Each time I turn, I look for answers
That will remain unrevealed
The more I learn and trust their wisdom
The more they beacon me

And when the time comes
And when the Fates call my name
I’ll hear their urge to
Accept, forgive, and forget

Look back with mercy
With one last hesitant glance
And then step forward
On the path to death and rebirth

And when the time comes
And when the Fates call my name
I’ll hear their urge to
Accept, forgive, and forget

Look back with mercy
With one last hesitant glance
And then step forward
On the path to death and rebirth

Tłumaczenie tekstu piosenki Forgive and Forget

Odwieczny szlak kręci się w kółko
Płynie jak fala, niestrudzenie
Błogosławiona droga i dokąd cię prowadzi:
Świt i zaćmienie, bez końca

A kiedy nadejdzie czas
I kiedy losy wezwą mnie po imieniu
Usłyszę ich pragnienie
Zaakceptuj, wybacz i zapomnij

Spójrz wstecz z miłosierdziem
Z ostatnim niepewnym spojrzeniem
A potem krok do przodu
Na drodze do śmierci i odrodzenia

Za każdym razem, gdy się odwracam, szukam odpowiedzi
To pozostanie nieujawnione
Tym bardziej uczę się i ufam ich mądrości
Im bardziej mnie ostrzegają

A kiedy nadejdzie czas
I kiedy losy wezwą mnie po imieniu
Usłyszę ich pragnienie
Zaakceptuj, wybacz i zapomnij

Spójrz wstecz z miłosierdziem
Z ostatnim niepewnym spojrzeniem
A potem krok do przodu
Na drodze do śmierci i odrodzenia

A kiedy nadejdzie czas
I kiedy losy wezwą mnie po imieniu
Usłyszę ich pragnienie
Zaakceptuj, wybacz i zapomnij

Spójrz wstecz z miłosierdziem
Z ostatnim niepewnym spojrzeniem
A potem krok do przodu
Na drodze do śmierci i odrodzenia