Skip to content

The Catalyst

The Catalyst – tekst piosenki

God bless us everyone
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought
It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun
No!

God bless us everyone
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought
It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun
No!

And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light

God bless us everyone
We’re a broken people living under loaded gun
Oh!

Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

God save us everyone
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
For the sins of our hand
The sins of our tongue
The sins of our father
The sins of our young
No!

God save us everyone
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
For the sins of our hand
The sins of our tongue
The sins of our father
The sins of our young
No!

And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light

God save us everyone
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
Oh!

Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

Oh!
Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up
Let me go

Lift me up

Lift me up
Let me go

God bless us everyone
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought
It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun
No!

God bless us everyone
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought
It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun

Tłumaczenie tekstu piosenki The Catalyst

Boże, pobłogosław nas wszystkich
Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią
I to nie może obyć się bez walki
Nie można tego cofnąć
Nie można tego przetrwać
Nie można tego wyprzedzić
Nie!

Boże, pobłogosław nas wszystkich
Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią
I to nie może obyć się bez walki
Nie można tego cofnąć
Nie można tego przetrwać
Nie można tego wyprzedzić
Nie!

I gdy dziś wieczorem zamykam oczy
Do symfonii oślepiającego światła

Boże, pobłogosław nas wszystkich
Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią
Oh!

Jak wspomnienia w zimnym upadku
Przesłania odbijające się echem
Daleko od mojego i twojego świata
W którym oceany krwawią do niebios

Boże, uratuj nas wszystkich
Czy spłoniemy w ogniu tysiąca słońc?
Za grzechy naszych rąk
Za grzechy naszych języków
Za grzechy naszych ojców
Za grzechy naszej młodości
Nie!

Boże, uratuj nas wszystkich
Czy spłoniemy w ogniu tysiąca słońc?
Za grzechy naszych rąk
Za grzechy naszych języków
Za grzechy naszych ojców
Za grzechy naszej młodości
Nie!

I gdy dziś wieczorem zamykam oczy
Do symfonii oślepiającego światła

Boże, ocal nas wszystkich
Czy spłoniemy w ogniu tysiąca słońc?
Oh!

Jak wspomnienia w zimnym upadku
Przesłania odbijające się echem
Daleko od mojego i twojego świata
W którym oceany krwawią do niebios

Oh!
Jak wspomnienia w zimnym upadku
Przesłania odbijające się echem
Daleko od mojego i twojego świata
W którym oceany krwawią do niebios

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Wznieś mnie

Wznieś mnie
Pozwól mi odejść

Boże, pobłogosław nas wszystkich
Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią
I to nie może obyć się bez walki
Nie można tego cofnąć
Nie można tego przetrwać
Nie można tego wyprzedzić
Nie!

Boże, pobłogosław nas wszystkich
Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią
I to nie może obyć się bez walki
Nie można tego cofnąć
Nie można tego przetrwać
Nie można tego wyprzedzić