Skip to content

Dragonslayer

Dragonslayer – tekst piosenki

She is a Spanish señorita
Her eyes are green and her heart is gold
You have a vision, you’d like to meet her
And so you’re walking down that road to the sea

You hear a lot of things about her
Her reputation’s widely known
The people talk but that don’t matter
Because to you she feels like home
You feel free because

She’ll never bring you down
You’re hot, then she’ll bring you water
She wears a flower crown
She is the people’s daughter
She’s holy, holy
Maria’s prayer, the dragonslayer
She’s fighting fire by the sea

She is a Spanish la Lolita
Her eyes are green and her dress is gold
She is a siren, la femme Nikita
Her children young but her soul is old
She feels free

She’ll never bring you down
You’re tired, she’ll bring you water
She’ll never leave this town
She is the father’s daughter
She’s holy, holy
Maria’s prayer, the dragonslayer
She’s fighting fire by the sea
Maria’s prayer, if you should see her
Give her my best wishes for me

Holy, dragonslayer
These troubled waters
They don’t mean nothing to you
Patron saint of troubled daughters
Hold your light and you have it true
Because you’re holy, you’re holy
Holy, holy, you’re holy, holy

Mariah’s prayer, the dragonslayer
She’s fighting fire by the sea
Mariah’s prayer, if you should see her
Give her my best wishes for me

Tłumaczenie tekstu piosenki Dragonslayer

Ona jest hiszpańską senioritą
Jej oczy są zielone, a serce złote
Masz wizję, chciałbyś ją poznać
Więc idziesz tamtą drogą prowadzącą do morza

Słyszysz o niej wiele rzeczy
Jej reputacja jest szeroko znana
Ludzie gadają, ale to nie ma znaczenia
Bo dla ciebie ona jest jak dom
Czujesz się wolny, ponieważ

Ona nigdy nie ściągnie cię w dół
Gdy będzie ci gorąco, ona da ci wodę
Nosi koronę z kwiatów
Jest córką ludu
Jest święta, święta
Modlitwa Maryi, pogromczyni smoków
Walczy z ogniem nad morzem

Ona jest hiszpańską la Lolitą
Jej oczy są zielone, a sukienka złota
Jest syreną, la femme Nikitą
Jej dzieci są młode, ale dusza stara
Czuje się wolna

Ona nigdy nie ściągnie cię w dół
Gdy będziesz zmęczony, ona da ci wodę
Nigdy nie opuści tego miasta
Jest córką swego ojca
Jest świętą, świętą
Modlitwą Maryi, pogromczynią smoków
Walczy z ogniem nad morzem
Modlitwa Maryi, jeśli ją ujrzysz,
Przekaż jej moje najlepsze życzenia dla mnie

Święta, pogromczyni smoków
Te burzliwe sytuacje
One nic dla ciebie nie znaczą
Święta patronka zatroskanych córek
Trzymasz swe światło i jest ono prawdziwe
Bo jesteś święta, jesteś święta
Święta, święta, jesteś święta, święta

Modlitwa Maryi, pogromczyni smoków
Walczy z ogniem nad morzem
Modlitwa Maryi, jeśli ja ujrzysz,
Przekaż jej moje najlepsze życzenia dla mnie