Skip to content

Od nowa

Od nowa – tekst piosenki

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz,
Taką jaka ona jest
Że da się zdjąć okulary skojarzeń,
Wymazać wspomnień obrazy

Patrząc na fotel, już nie widzę go,
Widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz
Patrząc na tęczę widzę podbite oko,
Widzę przepaść głęboką

[Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat
Żeby się nic nie stało do wczoraj?
Bez słów co bolą, bez otwartych ran
Żebyśmy się poznali od nowa] x2

Żeby się nic nie stało do wczoraj…
Żebyśmy się poznali od nowa…

Jakby to było, gdyby wszystko, to co jest,
Miało tylko jeden dzień?
Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu,
Bez powrotu koszmarów

Teraz, gdy patrzę dookoła, to
Wszystko wydaje mi się czarno-białe
Cały mój świat się przełamał w połowie
Możesz być świętym lub wrogiem

[Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat
Żeby się nic nie stało do wczoraj?
Bez słów co bolą, bez otwartych ran
Żebyśmy się poznali od nowa] x2

Żeby się nic nie stało do wczoraj…
Żebyśmy się poznali od nowa…

Żeby się nic nie stało do wczoraj…

Uu-uu-uu, uu-uu-uu, uuu, u-u-u, uuu/x4

[Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat
Żeby się nic nie stało do wczoraj?
Bez słów co bolą, bez otwartych ran
Żebyśmy się poznali od nowa] x2

Tak wyzerować świat
Bez otwartych ran
Żeby się nic nie stało do wczoraj

Tak wyzerować świat
Bez otwartych ran
Żebyśmy się poznali od nowa

Tak wyzerować świat
Bez otwartych ran
Żeby się nic nie stało do wczoraj

Tak wyzerować świat
Bez otwartych ran
Żebyśmy się poznali od nowa!

Tłumaczenie tekstu piosenki Od nowa

Imagine you can see the thing
The way it really is
That one can take off the associations glasses
Erase the memory images

As I glance at the chair, I don’t see it anymore
I see you sit there and cry
When I look at a rainbow, I see a blackened eye
I see a deep chasm

[Could someone please just reset the world?
Like nothing happened till yesterday?
No hurtful words, no open wounds
So that we would learn* each other anew] x2

Like nothing happened till yesterday…
So that we would learn each other anew…

What would it be like, if everything that is
Was only one day old
We would shake hands without regrets
With no returning nightmares

Now as I look around, it all
Seems to be black and white
My whole world broken in half
You can be a saint or foe

[Could someone please just reset the world?
Like nothing happened till yesterday?
No hurtful words, no open wounds
So that we would learn each other anew] x2

Like nothing happened till yesterday…
So that we would learn each other anew…

Like nothing happened till yesterday…

Oo-oo-oh, oo-oo-oh, ooh, o-o-o, ooh/x4

[Could someone please just reset the world?
Like nothing happened till yesterday?
No hurtful words, no open wounds
So that we would learn each other anew] x2

Reset the world
No open wounds
Like nothing happened till yesterday

Reset the world
No open wounds
So that we would learn each other anew

Reset the world
No open wounds
Like nothing happened till yesterday

Reset the world
No open wounds
So that we would learn each other anew!

—————-
*a more direct translation would be „So that we would get to know each other anew”