Skip to content

Wilkman’s War II

Wilkman’s War II – tekst piosenki

You promised to carry me home
But you left us with no remorse
Yesterdays sorrow, tomorrow’s lies
Breaking our hearts and your place in mine

Inherited violence
Memories evoke the hatred
I’m crucified
By my inherent misery

There’s no time to run or hide
So I just close my eyes

Now a coward lies there where you used to be
Inherent misery
Still part of me

We are still unhealed

Take cover hit the dirt
Give me anything to forget the hurt
I’m mortified by this name
I’m tired of carrying the legacy of pain
Inner peace never achieved
Abandoned life is the price to pay
When hatred leads the way

Tłumaczenie tekstu piosenki Wilkman’s War II

Obiecałeś, że zaniesiesz mnie do domu
Ale zostawiłeś nas bez wyrzutów sumienia
Wczorajszy smutek, jutrzejsze kłamstwa
Łamiąc nasze serca i twoje miejsce w moim

Odziedziczona przemoc
Wspomnienia budzą nienawiść
Jestem ukrzyżowany
Przez moje wrodzone nieszczęście

Nie ma czasu na ucieczkę lub ukrycie się
Więc po prostu zamykam oczy

Teraz tchórz leży tam, gdzie byłeś ty
Wrodzone nieszczęście
Wciąż część mnie

Nadal nie jesteśmy uzdrowieni

Ukryj się, uderz w ziemię
Daj mi wszystko, abym zapomniał o bólu
Przeraża mnie to imię
Jestem zmęczony dźwiganiem dziedzictwa bólu
Wewnętrzny spokój nigdy nie został osiągnięty
Opuszczone życie jest ceną do zapłacenia
Kiedy nienawiść prowadzi