Skip to content

Piękna degrengolada

Piękna degrengolada – tekst piosenki

Nie zawodzi tylko wiosna
Punktualnie
Nie na rozkaz
Stawia się…

Bo natura się z człowiekiem
Nie układa
I niespójny z ludzkim
Ma rytm

Niezły tu mamy burdel
W tym Archeo ludzie!
Tylko czekać aż to runie
Katastrofa jest tuż tuż..

Piękna degrengolada
Świetnie się składa
Najwyższa pora już
Kończyć skisłą epokę
Pora odpocząć
Na nas się skończy czas

Jeśli wstyd nas nie udławi
Wytrysk lawy
Może potop
Sprawdzi się znów?
Może w dygot wpadnie ziemia
I popęka
A w szczeliny wpadniemy my?
Może się skrzyknie fauna
By przypuścić atak?
Może słońce nas roztopi
Meteoryt strzeli w pysk…

Tłumaczenie tekstu piosenki Piękna degrengolada

Only spring does not disappoint
On time
Not on command
stands up…

Because nature meets man
It doesn’t work out
And inconsistent with human, it has a rhythm

We have a nice brothel here
Including Archeo, folks!
Just wait for it to run
Disaster is imminent…

Beautiful degradation
It’s great
It’s about time
End a sour era
It’s time to rest
We will run out of time

If shame doesn’t choke us
Lava flow
Maybe a deluge
Will it check again?
Perhaps the earth will tremble
And it will crack
Will we fall into the cracks?
Maybe the fauna will swarm
To launch an attack?
Maybe the sun will melt us
The meteorite will shoot in the mouth…

Beautiful degradation
It’s great
It’s about time
End a sour era
It’s time to rest
We will run out of time
x 3