Skip to content

Obiecałeś

Obiecałeś – tekst piosenki

Wracam od Ciebie uberem o czwartej
Wiem było fajnie, ale jutro nie wpadnę,
Wszystkie czarne myśli wymieszały się z głośnym radiem
Przecież to razem miało być dużo łatwiej,
Miałam nic nie czuć a serce rozdarte,
Żal mi wspólnych nocy i wierszami zapisanych kartek

Podarłeś moje listy, zatrułeś moje sny,
Chociaż w mej pamięci jeszcze długo będziesz żył.
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.

Hipnotyzują czerwone światła,
Puste ulice, błyszczący asfalt
Nigdy nawet nie spytałeś czy już dotarłam,
Jutro rano poczujesz mój zapach,
Pewnie zatęsknisz za nim po latach,
Wreszcie koniec trasy, najwyższa pora wysiadać

Podarłeś moje listy, zatrułeś moje sny,
Chociaż bardzo kusi, staram się nie patrzeć w tył.
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.

Chociaż znając nas, napiszesz na bank,
A ja przyjadę i tak,
Chociaż znając nas, napiszesz na bank,
A ja przyjadę i tak, ostatni raz
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.
Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz,
Słyszę w głowie te puste słowa cały czas.

Obiecałeś mi, Obiecałeś mi

Tłumaczenie tekstu piosenki Obiecałeś

I’m coming back from you by Uber at four
I know it was fun, but I won’t come tomorrow
All the dark thoughts mixed with the loud radio
After all, it was supposed to be much easier together,
I was supposed to feel nothing and my heart was torn,
I regret the nights together and the verses written on the pages

You tore up my letters, you poisoned my dreams
You will live long in my memory.
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.

Hypnotizing red lights
Empty streets, shiny asphalt
You never even asked if I arrived yet
Tomorrow morning you’ll smell me
You’ll probably miss him after years,
Finally, the end of the route, it’s time to get off

You tore up my letters, you poisoned my dreams
Although very tempting, I try not to look back.
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.

Although knowing us, you will write
And I will come anyway
Although knowing us, you will write
And I will come anyway, for the last time
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.
You promised me this was our last time
I hear those empty words in my head all the time.

You promised me, you promised me