Skip to content

Głosy Bałtyku

Głosy Bałtyku – tekst piosenki

Morskie fale wciąż nucą pieśń
Choć nie słucha już dzisiaj nikt
Wspomnień dawno minionych lat
Choć tak bliskich co dzień

O tych władcach tak twardych jak głaz
Co brzydzili się zdradą i złem
Poprzysięgli w twarz śmierci się śmiać
By ratować swój naród i krew

O okrętach co żaden port
Nie zobaczy już, ani brzeg
Których hordy poległy wśród fal
Choć nie straszna im śmierć

O tych władcach tak twardych jak głaz
Co brzydzili się zdradą i złem
Poprzysięgli w twarz śmierci się śmiać
By ratować swój naród i krew

O religiach zabranych przez czas
Choć nie słucha już dzisiaj nikt
W wolnych sercach odnajdziesz ich ślad
Choć tak cichy jak szept

O tych władcach tak twardych jak głaz
Co brzydzili się zdradą i złem
Poprzysięgli w twarz śmierci się śmiać
By ratować swój naród i krew

O tych armiach gotowych, by trwać
Które czciły biel orła wśród drzew
Które z dumą poległy wśród walk
By ratować swój naród i krew

Naród i krew!

Tłumaczenie tekstu piosenki Głosy Bałtyku

Waves of Baltic still sing their songs
While nobody hears it today
The memories of ancient times
While so close every day

About these lords as strong gas a steel
They ashamed of betrayal and harm
Swore to laugh into face of death
To secure their nation and race

About these ships which either port
Or the shore won’t see them no more
Hundreds of them had lost in the time
While they were not afraid

About these lords as strong gas a steel
They ashamed of betrayal and harm
Swore to laugh into face of death
To secure their nation and race

About religions taken by time
While nobody hears it today
In the free hearts you’ll find their mark
While so silent like wind

About these lords as strong gas a steel
They ashamed of betrayal and harm
Swore to laugh into face of death
To secure their nation and race (x2)

To secure their nation and race