Skip to content

Drink met de Goden (Walhalla)

Drink met de Goden (Walhalla) – tekst piosenki

„Drink Met De Goden (Walhalla)”

Sinds de dag van mijn bestaan
Leerde ik de zege volgen
Nam het zwaard van vader aan
En vulde mijn leven
Met vieren en vechten
Geen pul kon mij besten
Bodemloos, tomeloos
De roes der zege dreef me voort

Onstuimig en in strijd gedoopt
Ik ken geen angst voor de dood
In de hal waar mede vloeit

Drink ik met de goden
(Walhalla)
Feest ik in hun hallen
(Walhalla)

Ik nam haar hand
Zij gaf mij nieuw leven
Daar op mijn vaders land
Daar vond ik de vrede
En in de grote hal
Vertelden wij verhalen
Van zege en van strijd
De roem van onze daden

Het volk verhaalt van onze faam
En nageslacht draagt mijn naam
In de hal waar mede vloeit

Drink ik met de goden
(Walhalla)
Feest ik in hun hallen
(Walhalla)

Sterk tot het einde
Staand tot aan de laatste man
Ik botvier mijn lusten
Niets dat mij weerhouden kan

Oh drink met de goden en feest in hun hallen
Oh drink met de goden en feest in hun hallen
Oh drink met de goden en feest in hun hallen
Oh drink met de goden en feest in hun hallen

Ziet deze strijder hoort hem nu aan
Hij kerfde zijn sage, zijn levensverhaal
Zocht steeds naar de zege, ver van zijn land
En danste door steden die hij had verbrand

Urth spon haar draden en bracht hem weerom
Hij vond zijn bestaan alwaar hij ooit begon
Omringt door zijn sibbe, bij 't vuur van zijn haard
Vond hij de vrede en rustte zijn zwaard

En als ik val, in mijn laatste strijd
Word ik door Walkuren geleid

En drink ik met de goden
(Walhalla)
Feest ik in hun hallen
(Walhalla)

(Walhalla)
Sterk tot het einde
(Walhalla)
Staand tot aan de laatste man
(Walhalla)
Ik botvier mijn lusten
(Walhalla)
Niets dat mij weerhouden kan


English translation:

„Drinking with the Gods (Valhalla)”

Since the day that I was born
I walked the path of warfare
Took up my father’s sword
And had it guide my journey
Through feasting and fighting
And ale so inviting
Limitless, fathomless
The lust for victory pushed me on

Boisterous and battle-born
The fear of death I’ve never known
In the hall of mead and tales

I’m drinking with the gods (Valhalla)
Feasting at their table (Valhalla)

I asked for her hand
She reached and gave me new life
Upon my father’s land
I cast my wrath aside
And gathered in the hall
We’d sit and tell the stories
Of victory and of war
Of battles and the glories

The stories told of our fame
By offspring that still bears my name
In the hall of mead and tales

I’m drinking with the gods (Valhalla)
Feasting at their table (Valhalla)

Strong to my last breath
I will be the last to fall
Indulging my urges
Nothing that can stop me now

Come drink with the old ones and feast at their table
Oh drink with the old ones and feast at their table

See this old warrior, heed him this night
He carved out his saga, his journey through life
Seeking for glory, his courage unbound
Dancing on ruins he burned to the ground

Urth spun her threads and she guided him home
He found his new life back where he had begun
His kin now surrounds him, he earned this reward;
Embracing his new life he buried his sword

And should I fall, my time finally come
Valkyries will carry me home

I’m drinking with the gods (Valhalla)
Feasting at their table (Valhalla)

Strong to my last breath
I will be the last to fall
Indulging my urges
Nothing that can stop me now

Tłumaczenie tekstu piosenki Drink met de Goden (Walhalla)

„Pijąc z Bogami (Valhalla)”

Od dnia, w którym się urodziłem
Szedłem drogą wojny
Wziąłem miecz mojego ojca
Miał kierować moją podróżą
Poprzez ucztowanie i walkę
I piwo takie zachęcające
Nieograniczony, niezgłębiony
Żądza zwycięstwa pchała mnie do przodu

Hałaśliwy i urodzony w walce
Strach przed śmiercią, jakiego nigdy nie znałem
W sali miodów i opowieści

Piję z bogami (Valhalla)
Ucztując przy ich stole (Valhalla)

Poprosiłem ją o rękę
Chwyciła ją i dała mi nowe życie
Na ziemi mego ojca
Odrzuciłem gniew na bok
I zebraliśmy się w sali
Siedzieliśmy i opowiadaliśmy historie
O zwycięstwie i wojnie
O bitwach i chwale

Historie opowiadały o naszej sławie
Przez potomstwo, które wciąż nosi moje imię
W sali miodów i opowieści

Piję z bogami (Valhalla)
Ucztując przy ich stole (Valhalla)

Silny do ostatniego tchnienia
Będę ostatnim, który upadnie
Zaspokajając moje pragnienia
Nic, co mogłoby mnie teraz zatrzymać

Chodźcie napić się ze starymi i ucztować przy ich stole
Och, pijcie ze starymi i ucztujcie przy ich stole

Zobaczcie tego starego wojownika, słuchajcie go tej nocy
Wyrzeźbił swoją sagę, swoją podróż przez życie
Szukając chwały, jego odwaga jest nieograniczona
Tańcząc na ruinach, które spalił doszczętnie

Urth przędła swoje nici i zaprowadziła go do domu
Odnalazł swoje nowe życie tam, gdzie zaczął
Jego krewni go teraz otaczają, zasłużył na tę nagrodę;
Obejmując swoje nowe życie, zakopał swój miecz

A jeśli upadnę, w końcu nadejdzie mój czas
Walkirie zaniosą mnie do domu

Piję z bogami (Valhalla)
Ucztuję przy ich stole (Valhalla)

Silny do ostatniego tchnienia
Będę ostatnim, który upadnie
Zaspokajając moje pragnienia
Nic, co mogłoby mnie teraz zatrzymać