Skip to content

Na szczycie

Na szczycie – tekst piosenki

Woo

Ijeeaj!
Yo!Yo!Yo!Yo! Boy!
Laj laj laj laj laj laj Ijeea! (4x)
Boa boj!

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który),
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

Się porobiło, czeka to też nas,
Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas,
Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć,
do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić.
Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać,
i ile mamy czekać, aby znowu się pojednać,
ramię w ramię nawzajem siebie wspierać,
rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać.


Aniele śmierci, proszę, powiedz mi,
czemu w stosunku do nas jesteś obojętny,
najlepsze są dla Ciebie młode ofiary,
nigdy nic Ci nie zrobiły, a traktujesz je jak psy.
Zobacz! Ile miłości w każdym człowieku,
nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku,
i nie jednemu od wielu lat najbliższych ziomów brak,
ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak:

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który)
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

…spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się…
A-ijajaj, A-ijajajo,

Gdzieś daleko i bardzo wysoko,
gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą,
gdzie spokój, harmonia i natury zew,
gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew.
Wschód słońca pada na twarz,
wypełnia Twą duszę, którą ciągle masz,
wydaje się Tobie, że to uczucie już znasz,
ale ono wcale nie jest Ci znane.
Chociaż było pisane i pisane też jest nam,
tak że wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam (nie będziesz),
spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś,
choć lata nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś (YO).
Teraz leżysz na plecach, spoglądasz na błękitne niebo,
serce dotyka serca, nie ma szczęścia, nie ma pecha,
nikt się nie złości, nikt nie docieka.
Człowiek obok człowieka z nurtem płyną jak rzeka,
połączeni w jedną całość na samym szczycie góry (Mekka).

Joł, joł, joł.

Uuu, C’mon!

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który)
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

Go, GoGo, Go Go, GoGoGo
Jo, jo jo, jo jo, jo jony (X2)

Na szczycie się spotkamy (Jony),
wiem to na pewno (Gogo),
na szczycie się spotkamy (Jony),
wiem to na pewno (Gogo).

Tłumaczenie tekstu piosenki Na szczycie

Wow!

A-jaah
Yo!Yo!Yo!
Laj laj laj laj laj laj (4x)
Boa Boy

I am sure of that,
in the depth of my soul I know
that somewhere on the mountain peak
everyone together will we meet.
Despite of the world which,
loves and hurts us day by day,
somewhere on the mountain peak
all together will we meet.

Been turning up, it also awaits us
The Earth, it wants ever more of human bodies,
Nobody told us how long we’re going to live,
nor how long will the thread of life span.
No one told us when to say farewell
or how long we have to wait again to be reconciled,
alongside each other to support each other,
we are born to live, we are living to die.
Angel of death, please tell me
why are you are indifferent to us,
are best for you, are young victims,
that never did you any harm and you treat them like dogs.
See! How much love is in every man,
many would want to live at least half a century,
and many miss their homies for plenty years now,
it’s hard to deal with this, but despite this I still:

I am sure of that,
in the depth of my soul I know
that somewhere on the mountain peak
everyone together will we meet.
Despite of the world which,
loves and hurts us day by day,
somewhere on the mountain peak
all together will we meet.

… we will meet, we will meet, we will meet,…

Somewhere far away and very high
where no mere mortal dares to tread
where there’s peace, harmony and where nature calls,
where the rustle of trees and birds singing can be heard,
where the sunshine of dawn touches on your face,
it fills your soul, that you still have,
It seems it’s a feeling you already know but
you know it not.
Although it was written, and is also written for us,
so that all together we will meet, so you will not be alone. (you won’t)
You’ll meet all the people that you’ve loved so much,
and despite not seeing them for years, you haven’t stopped loving. (YO)
Now you’re lying on your back, looking at the blue sky,
a heart touches a heart, there is no luck, no misfortune,
no one is angry, no one inquires.
Man next to man, together flowing like a river stream,
all connected together at the top of the mountain (of Mecca).

I am sure of that,
in the depth of my soul I know
that somewhere on the mountain peak
everyone together will we meet.
Despite of the world which,
loves and hurts us day by day,
somewhere on the mountain peak
all together will we meet.