Skip to content

21 Guns

21 Guns – tekst piosenki

Do you know what’s worth fighting for?
When it’s not worth dying for?
Does it take your breath away?
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for place to hide?
Did someone break your heart inside?
You’re in ruins…

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
You and I

When you’re at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul
Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn’t pass
Nothing’s ever built to last
You’re in ruins…

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
You and I

Did you try to live on your own?
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar looking for forgiveness from a stone

When it’s time to live and let die
And you can’t get another try
Something inside this heart has died
You’re in ruins…

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
You and I

Tłumaczenie tekstu piosenki 21 Guns

Czy wiesz, o co warto walczyć?
Kiedy nie warto za to umierać?
Czy to zabiera Ci oddech?
I czujesz, że się dusisz?
Czy ten ból przewyższa Ci dumę?
I szukasz dla siebie miejsca, by się ukryć?
Czy ktoś złamał Ci serce?
Jesteś w rozsypce…

Nie jesteśmy wrogami
Opuść broń
Zrezygnuj z walki
Nie jesteśmy wrogami
Wznieś ręce ku niebu
Ty i ja

Kiedy jesteś na końcu drogi
I straciłeś wszelkie poczucie kontroli
A Twoje myśli zebrały już swoje żniwo
Kiedy Twój umysł łamie ducha Twojej duszy
Twoja wiara stąpa po stłuczonym szkle
A kac wcale nie przechodzi
Nic nie trwa wiecznie
Jesteś w rozsypce…

Nie jesteśmy wrogami
Opuść broń
Zrezygnuj z walki
Nie jesteśmy wrogami
Wznieś ręce ku niebu
Ty i ja

Czy próbowałeś żyć na własną rękę?
Kiedy spaliłeś do cna mieszkanie, dom?
Czy stanąłeś zbyt blisko ognia,
Niczym kłamca oczekujący przebaczenia od głazu…

Gdy przychodzi czas, by żyć i pozwolić umrzeć
I nie możesz dostać kolejnej szansy
Coś wewnątrz tego serca zmarło
Jesteś w rozsypce…

Nie jesteśmy wrogami
Opuść broń
Zrezygnuj z walki
Nie jesteśmy wrogami
Wznieś ręce ku niebu

Nie jesteśmy wrogami
Opuść broń
Zrezygnuj z walki
Nie jesteśmy wrogami
Wznieś ręce ku niebu
Ty i ja