Skip to content

Cupid twin ver.

Cupid twin ver. – tekst piosenki

La, la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la

A hopeless romantic all my life
Surrounded by couples all the time
I guess I should take it as a sign
(Oh why, oh why, oh why, oh why?)

I’m feeling lonely (Lonely)
Oh, I wish I’d find a lover that could hold me (Hold me)
Now, I’m crying in my room
So skeptical of love (Say what you say, but I want it more)
But still, I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid
But now, I’m left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel
That love isn’t real
Cupid is so dumb

I look for his arrows every day
I guess he got lost or flew away
Waiting around is a waste (Waste)
Been counting the days since November
Is loving as good as they say?

Now I’m so lonely (Lonely)
Oh, I wish I’d find a lover that could hold me (Hold me)
Now I’m crying in my room
So skeptical of love (Say what you say, but I want it more)
But still, I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid
But now, I’m left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel
That love isn’t real
Cupid is so dumb
(Cupid is so dumb)

Hopeless girl is seeking
Someone who will share this feeling
I’m a fool
A fool for love, a fool for love

I gave a second chance to Cupid
But now, I’m left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel
That love isn’t real

Cupid is so dumb
I gave a second chance to Cupid
(Hopeless girl is seeking someone)
But now, I’m left here feeling stupid
(Who will share this feeling)

Oh, the way he makes me feel
That love isn’t real
(I’m a fool)
Cupid is so dumb
(A fool for love, a fool for love)

Tłumaczenie tekstu piosenki Cupid twin ver.

La, la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la

Beznadziejny romantyzm przez całe moje życie
Otoczony związkami przez cały czas
Chyba powinnam potraktować to jako znak
(Oh why, oh why, oh why, oh why?

Czuję się samotna (Samotna)
Oh, chciałabym znaleźć kochankę, która mogłaby mnie przytulić (przytulić)
Teraz, płaczę w swoim pokoju
Więc sceptycznie nastawiona do miłości (Mów co mówisz, ale ja chcę tego bardziej)
Ale wciąż, chcę tego więcej, więcej, więcej

Dałam drugą szanse kupidynowi
Ale teraz jestem tu i czuję się głupio
Oh, sposób w jaki ona sprawia, że czuję się
Że miłość nie jest prawdziwa
Kupidyn jest taki głupi

Codziennie czekam na jego strzały
Chyba się zgubił albo odleciał
Czekanie jest stratą. (stratą)
Od listopada liczę dni
Czy miłość jest tak dobra jak mówią?

Czuję się samotna ( Samotna)
Oh, chciałabym znaleźć kochankę, która mogłaby mnie przytulić (przytulić)
Teraz, płaczę w swoim pokoju
Więc sceptycznie nastawiona do miłości (Mów co mówisz, ale ja chcę tego bardziej)
Ale wciąż, chcę tego więcej, więcej, więcej

Dałam drugą szanse Kupidynowi
Ale teraz jestem tu i czuję się głupio
Oh, sposób w jaki ona sprawia, że czuję
Że miłość nie jest prawdziwa
Kupidyn jest taki głupi
(Kupidyn jest taki głupi)

Beznadziejna dziewczyna szuka
Kogoś, kto będzie dzielił to uczucie
Jestem głupia
Głupia z miłości, głupia z miłości

Dałam drugą szanse Kupidynowi
Ale teraz jestem tu i czuję się głupio
Oh, sposób w jaki ona sprawia, że czuję się
Że miłość nie jest prawdziwa

Kupidyn jest taki głupi
Dałam drugą szanse Kupidynowi
(Beznadziejna dziewczyna szuka kogoś)
Ale teraz jestem tu i czuję się głupio
(kto będzie dzielił to uczucie)

Oh, sposób w jaki ona sprawia, że czuję
Że miłość nie jest prawdziwa
(jestem głupia)
Kupidyn jest tak głupi
(Głupia z miłosci, głupia z miłości)