Skip to content

Skrzydlate Ręce

Skrzydlate Ręce – tekst piosenki

Hej!

1.
Urodził się, sam dzisiaj nie wie gdzie
Nie widział słońca ni nieba też
Ojciec mu wrogi, mamy nie znał więc
Samotnie ciągle witał nowy dzień
Dlaczego ja? Tak Boga pytał się
Naprawdę skrzydeł tych nie mogę mieć?
Rozłożył ręce, chyba tego chce
I jego oczy mówią „leć”

Ref.:
Raj, którego nocą pragniesz
Tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj! (x2)

2.
Kolejny dzień, kolejna taka noc
Kiedy pokochać go nie miał kto
A ile można modlić się o lont
Który zapłonie, kiedy chciałby on
Zalany łzami, śniło mu się, że
Że jego dusza już umie latać
Rozłożył ręce, chyba tego chce
I jego oczy mówią „leć”

Ref.:
Raj, którego nocą pragniesz
Tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj! (x2)

3.
Zobacz chłopaku za sen
Oddałeś życie, a więc
Błagam cię leć, pora już na ciebie, też
Skrzydlate ręce bo Bóg
Oddał je Tobie za ból
Kłaniają się, abyś je założył już
I poleciał gdzie ten wymarzony

Ref.:
Raj, którego nocą pragniesz
Tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj (x2)

Tłumaczenie tekstu piosenki Skrzydlate Ręce

Hey!

He was born, even he himself doesn’t know where
He haven’t seen the sun, neither the sky too
Father is his enemy, he didn’t know his mother, so
Alone he always hailed the new day
Why me?, he asked the God
Can’t I really have these wings?
He spread his hands, he thinks he wants this
And his eyes say „fly”

Paradise, that you desire at night
Just like me
It’s heaven, it’s paradise
Come on, please fly, please run (x2)

Another day, another night
When there was nobody to love him
And how much can you pray for the fuse
Which will spark when he would like it to
Flooded with tears, he dreamed that
That his soul already knows how to fly
He spread his hands, he thinks he wants this
And his eyes say „fly”

Paradise, that you desire at night
Just like me
It’s heaven, it’s paradise
Come on, please fly, please run (2x)

Look, boy, for dream
You gave away your life, so
I beg you, fly, it’s time for you to fly
God has winged hands
Gave them to you for the pain
They bow down to you, so put them on now
And fly where is the dreamed…

Paradise, that you desire at night
Just like me
It’s heaven, it’s paradise
Come on, please fly, please run (2x)