Skip to content

End of Youth

End of Youth – tekst piosenki

I’ve been depressed since you left, tried to fill the hole with wine
Stopped the drugs when she came, cleaned my act up overnight
If you reach with no reply, I’ll see you when I see you, man
You can’t talk me through the fall if we don’t know if I can land
Tried to grow, but the past, it tears me down to size
Tell the world how to process, but don’t take the same advice
Half remember what I said, then the morning’s filled with fear
Can’t get a handle on my grief when every memory turns to tears

It’s been a long year and we’re not even halfway there

Is this the ending of our youth when pain starts takin’ over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s fallin’ apart, when love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life, but I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth

I’ve been lost since the teens but pretend it’s all alright
All my ups led to falls that led to try to end my life
Just a boy at the start, they lent on like a man
You were meant to be my friend and not to take all that you can
Disengaged to create, try to reinvent the wheel
No one knows what they want, so, I just give you what I feel
If I slip and get high, I know the low is always near
When I’m down, I never see you, when I’m up, you all appear

It’s been a long year and we’re not even halfway there

Is this the ending of our youth when pain starts takin’ over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s fallin’ apart, when love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life, but I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

It’s been a long year and we’re not even halfway there

Is this the ending of our youth when pain starts takin’ over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s fallin’ apart, when love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life, but I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth

Tłumaczenie tekstu piosenki End of Youth

Byłem przybity odkąd odeszłaś, próbowałem wypełnić dziurę winem
Odstawiłem narkotyki, kiedy przyszła, oczyściłem moje zachowanie przez noc
Jeśli dotrzesz bez odpowiedzi, zobaczę cię, kiedy cię zobaczę, człowieku
Nie możesz mnie namówić na upadek, jeśli nie wiemy, czy mogę wylądować
Próbowałem urosnąć, ale przeszłość rozdziera mnie do rozmiarów
Powiedz światu, jak postępować, ale nie słuchaj tych samych rad
Połowicznie pamiętam, co powiedziałem, a potem poranek jest pełen strachu
Nie mogę opanować mojego smutku, kiedy każde wspomnienie zamienia się w łzy

To był długi rok, a nie jesteśmy nawet w połowie drogi

Czy to koniec naszej młodości, kiedy ból zaczyna przejmować kontrolę?
Po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł tak po prostu odpuścić
Wszystko się rozpada, kiedy miłość jest prawdziwa, nigdy nie ma zamknięcia
Myślę, że to wszystko jest częścią życia, ale nie mogę nic poradzić na to, że czuję się przygnębiony
Spędzamy naszą młodość z szeroko otwartymi ramionami i sercami
A potem wkrada się ciemność i to koniec młodości

Byłem zagubiony od czasów nastoletnich, ale udawałem, że wszystko jest w porządku
Wszystkie moje wzloty prowadziły do upadków, które doprowadziły do próby zakończenia mojego życia
Na początku tylko chłopiec, któremu zawierzali jak mężczyźnie
Miałeś być moim przyjacielem i nie brać wszystkiego, co możesz
Niezaangażowany w tworzenie, spróbuj wymyślić koło na nowo
Nikt nie wie, czego chce, więc po prostu daję ci to, co czuję
Jeśli się poślizgnę i wzniosę, wiem, że upadek jest zawsze blisko
Kiedy jestem na dole, nigdy cię nie widzę, kiedy wstaję, wszyscy się pojawiacie

To był długi rok, a nie jesteśmy nawet w połowie drogi

Czy to koniec naszej młodości, kiedy ból zaczyna przejmować kontrolę?
Po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł tak po prostu odpuścić
Wszystko się rozpada, kiedy miłość jest prawdziwa, nigdy nie ma zamknięcia
Myślę, że to wszystko jest częścią życia, ale nie mogę nic poradzić na to, że czuję się przygnębiony
Spędzamy naszą młodość z szeroko otwartymi ramionami i sercami
A potem wkrada się ciemność i to koniec młodości

Och, och, och
Och, och, och
Och, och, och
Och, och, och

To był długi rok, a nie jesteśmy nawet w połowie drogi

Czy to koniec naszej młodości, kiedy ból zaczyna przejmować kontrolę?
Po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł tak po prostu odpuścić
Wszystko się rozpada, kiedy miłość jest prawdziwa, nigdy nie ma zamknięcia
Myślę, że to wszystko jest częścią życia, ale nie mogę nic poradzić na to, że czuję się przygnębiony
Spędzamy naszą młodość z szeroko otwartymi ramionami i sercami
A potem wkrada się ciemność i to koniec młodości
Spędzamy naszą młodość z szeroko otwartymi ramionami i sercami
A potem wkrada się ciemność i to koniec młodości