Skip to content

Speak To Me

Speak To Me – tekst piosenki

Speak to me, and I will follow
I heard you call my name
Lying, on the bathroom floor
No one here to blame
There’s a message I know can be found
I’m listening, I hear you, your sound

Speak to me, in a language
That I can understand
Tell me, that you’re listening
Give me some kind of plan
Give me something, you’d be my drug of choice
You lead me, I follow, your voice

I will disappoint you
I will let you down
I need to know
You’re here with me
Turn it all around
It’d be grateful, I’d follow you around
I’m listening, I’m here now, I’m found

Tłumaczenie tekstu piosenki Speak To Me

Mów do mnie, a podążę za tobą
Słyszałem jak wołałaś moje imię
Leżąc, na podłodze w łazience
Nie ma winnego
Wiem, że jest gdzieś wiadomość, którą da się odnaleźć
Słucham, słyszę cię, twój dźwięk

Mów do mnie, w języku
Który mogę zrozumieć
Powiedz, że słuchasz
Daj mi jakiś plan
Daj mi coś, będziesz moim ulubionym narkotykiem
Prowadzisz mnie, podążam za twoim głosem

Rozczaruję cię
Zawiodę
Muszę wiedzieć
Jesteś tu ze mną
Cofnij to wszystko
Byłbym wdzięczny, podążałbym za tobą
Słucham, jestem tu, odnaleziony