Skip to content

Fire Guru

Fire Guru – tekst piosenki

I am the man
Who knows the secrets of
This universe
I create and destroy
Endless flames
I am the burning fire
Of thousand blazes

Tłumaczenie tekstu piosenki Fire Guru

Jestem człowiekiem
Który zna tajemnice
Tego wszechświata
Tworzę i niszczę
Niekończące się płomienie
Jestem płonącym ogniem
Tysiąca blasków