Skip to content

The Children

The Children – tekst piosenki

Have you seen the children, the children, the children
Have you seen the children as they play at children’s games
They laugh and sing together, together, together
They laugh and sing together yet they be all in chains

They do not have their mothers, their mothers, their mothers
They do not have their mothers just the sisters that they dread
The sisters have a secret, a secret, a secret
The sisters have a secret, for to the devil they are wed

The children wash the bedsheets, the bedsheets, the bedsheets
The children wash the bedsheets in the laundry cold and dark
They work and play together, together, together
They work and play together, though life be grim and stark

The sisters kill the children, the children, the children,
The sisters kill the children in the middle of the night
The children sing together, together, together
The children sing together as they fade away from sight

Tłumaczenie tekstu piosenki The Children

Czy widziałeś dzieci, dzieci, dzieci
Czy widziałeś dzieci bawiące się w gry dla dzieci
Śmieją się i śpiewają razem, razem, razem
Śmieją się i śpiewają razem, ale wszyscy są zakuci w łańcuchy

Nie mają swoich matek, swoich matek, swoich matek
Nie mają matek, tylko siostry, których się boją
Siostry mają sekret, sekret, sekret
Siostry mają tajemnicę, bo są poślubione z diabłem

Dzieci piorą prześcieradła, prześcieradła, prześcieradła
Dzieci piorą pościel w pralni zimnej i ciemnej
Pracują i bawią się razem, razem, razem
Pracują i bawią się razem, choć życie jest ponure i surowe

Siostry zabijają dzieci, dzieci, dzieci,
Siostry zabijają dzieci w środku nocy
Dzieci śpiewają razem, razem, razem
Dzieci śpiewają razem, gdy znikają z pola widzenia