Skip to content

Saviour

Saviour – tekst piosenki

I never meant to be the one
Who kept you from the dark
But now I know my wounds are sewn
Because of who you are
I will take this burden on
And become the holy one
But remember I am human
And I’m bound to sing this song

So hear my voice,
remind you not to bleed
I am here

Saviour
Will be there
When you are feeling alone, oh

A Saviour
For all that you do
So you live freely
Without their harm

So here I write my lullaby
To all the lonely ones
Remember as you learn to try
To be the one you love
So I can take this pen
And teach you how to live
But what is left unsaid
The greatest gift I give

So hear my voice,
remind you not to bleed
I am here

Saviour
Will be there
When you are feeling alone, oh

A Saviour
For all that you do
So you live freely
Without their harm

Saviour
Will be there
When you are feeling alone, oh

A Saviour
For all that you do
So you live freely
Without their harm

When I hear your cries
Praying for life
I will be there

When I hear your cries
Praying for life
I will be there
(screamo):
I will fight!
I will always be there!
I will fight!
YEAH!

Tłumaczenie tekstu piosenki Saviour

Nigdy nie byłem przeznaczony do tego, aby być tym,
Który ochroni cię przed ciemnością
Ale teraz wiem, że moje rany są zaszyte
przez to, kim jesteś
Wezmę ten ciężar na siebie
I stanę się jednym ze świętych
Ale pamiętaj, że jestem człowiekiem
I jestem zobowiązany śpiewać tę piosenkę*

Więc posłuchaj mojego głosu
Przypominającego ci, by nie krwawić
Jestem tutaj

Zbawiciel
Będzie tam
Kiedy czujesz się samotny, oh

Zbawiciel
Dla wszystkiego, co robisz
Więc żyj swobodnie
Bez ich krzywdy

Więc tutaj pisze moją kołysankę
Do wszystkich samotnych
Przypomnij sobie, jak uczyłeś się próbować
Stać się tym, kogo kochasz
Więc mogę wziąć to pióro
I nauczyć cię jak żyć
Ale to, co zostało przemilczane
Jest największym darem, jaki ofiaruję

Więc posłuchaj mojego głosu
Przypominającego ci, by nie krwawić
Jestem tutaj

Zbawiciel
Będzie tam
Kiedy czujesz się samotny, oh

Zbawiciel
Dla wszystkiego, co robisz
Więc żyj swobodnie
Bez ich krzywdy

Zbawiciel
Będzie tam
Kiedy czujesz się samotny, oh

Zbawiciel
Dla wszystkiego, co robisz
Więc żyj swobodnie
Bez ich krzywdy

Kiedy usłyszę twoje płacze
Modlitwy o życie
Będę tam

Kiedy usłyszę twoje płacze
Modlitwy o życie
Będę tam

Będę walczyć!
Zawsze tam będę!
Będę walczyć!

*zastanawiałam się również nad tłumaczeniem „Lecz będę pamiętać, że jestem człowiekiem”. Tekst nie odnosi się konkretnie do drugiej osoby.


Tłumaczenie nie jest dosłowne, niektóre fragmenty są zmienione, by – według mnie – lepiej brzmień po polsku i oddawać sens piosenki.