Skip to content

Bombraid Bonanza

Bombraid Bonanza – tekst piosenki

Mutilation, violation
Victims of a world in pain
Pure castration, long vacation
Lose a life and death you gain

Bombraid bonanza
Banzai, hi-fi, bye-bye
Bombraid bonanza
Bonsai, hentai, die-die

Nuclear winter, summer, spring
Slimy radiation glow
Total war, but here’s the thing
You will die so you won’t know

Death comes ripping from above
Your bodily juice will ooze
Bombing targets, but with love
Last chance for some booze, to the…

Bombraid bonanza
Banzai, hi-fi, bye-bye
Bombraid bonanza
Bonsai, hentai, die-die

Tłumaczenie tekstu piosenki Bombraid Bonanza

Okaleczenie, naruszenie
Ofiary świata w bólu
Czysta kastracja, długie wakacje
Stracić życie i zyskać śmierć

Bonanza nalotu bombowego
Banzai, hi-fi, do widzenia
Bonanza nalotu bombowego
Bonsai, hentai, umieraj, umieraj

Nuklearna zima, lato, wiosna
Śluzowaty blask promieniowania
Totalna wojna, ale o to chodzi
Umrzesz, więc nie będziesz wiedział

Śmierć nadchodzi rozdzierając z góry
Soki z twojego ciała będą się sączyć
Bombardowanie celów, ale z miłością
Ostatnia szansa na alkohol do…

Bonanza nalotu bombowego
Banzai, hi-fi, do widzenia
Bonanza nalotu bombowego
Bonsai, hentai, umieraj, umieraj