Skip to content

Tough Love V3 (Demo)

Tough Love V3 (Demo) – tekst piosenki

Weight is on me
Weight is on you
We scream and we fight like there’s nothing to lose
End of the day
Come and take my arm
There’s no place I’d rather be than in your arms
Weight is on you
Weight is on me
Sometimes I’m not who you want me to be
God knows I try
We stumble and we fall
There’s no place I’d rather be than in your arms

Give me tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You’re my pretty good luck charm
There’s no place I’d rather be than in your arms
Your tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You’re my pretty good luck charm
There’s no place I’d rather be than in your arms

Blame is on me
Blame is on you
In this together, you know it takes two
Been everywhere, yeah I’ve seen it all
But there’s no place I’d rather be than in your arms
Blame is on you
Blame is on me
Come take my hand, don’t you [waste our belief?]
What if I said
„Baby, you’re my all
There’s no place I’d rather be than in your arms”

Give me tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You’re my pretty good luck charm
There’s no place I’d rather be than in your arms
Your tough love
And a lesson to learn
Your tough love
Is what I deserve
Sweet tough love
You’re my pretty good luck charm
There’s no place I’d rather be than in your arms

Tłumaczenie tekstu piosenki Tough Love V3 (Demo)

Ciąży to na mnie
Ciąży to na tobie
Krzyczymy i walczymy, jakbyśmy nie mieli nic do stracenia
Na koniec dnia
Dalej, chwyć moją rękę
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona
Ciąży to na mnie
Ciąży to na tobie
Czasem nie jestem tym, kim chcesz, abym był
Bóg wie, że próbuję
Potykamy się i upadamy
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona

Daj mi trudną miłość*
I nauczkę
Twoja trudna miłość
Jest tym, na co zasługuję
Słodka, trudna miłość
Jesteś moim pięknym talizmanem szczęścia
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona
Twoja trudna miłość
I nauczka
Twoja trudna miłość
Jest tym, na co zasługuję
Słodka, trudna miłość
Jesteś moim pięknym talizmanem szczęścia
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona

Wina leży po mojej stronie
I leży też po twojej
Jesteśmy w tym razem, do tanga trzeba dwojga
Byłem już wszędzie, widziałem wszystko
Lecz nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona
Wina leży po mojej stronie
I leży też po twojej
Dalej, chwyć moją rękę, [nie marnuj naszej wiary?]
Co, gdybym ci powiedział:
„Skarbie, jesteś dla mnie wszystkim
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona”?

Daj mi trudną miłość
I nauczkę
Twoja trudna miłość
Jest tym, na co zasługuję
Słodka, trudna miłość
Jesteś moim pięknym talizmanem szczęścia
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona
Twoja trudna miłość
I nauczka
Twoja trudna miłość
Jest tym, na co zasługuję
Słodka, trudna miłość
Jesteś moim pięknym talizmanem szczęścia
Nie chciałbym być w żadnym innym miejscu niż twoje ramiona
______
* „Tough love” użyte jako idiom oznacza bycie surowym/stanowczym, aby nauczyć czegoś ukochaną osobę.