Skip to content

We

We – tekst piosenki

From the forgotten tree
Our love is the fruit
Sweet secret like honey
Motionless rock
Bird in flight
Silent ocean
Imagination of deformed circle
Sucks the all truth dry
I don’t know what right and wrong
Fire on pile of lust

Tłumaczenie tekstu piosenki We

Z zapomnianego drzewa nasza miłość jest owocem
Słodką tajemnicą jak miód
Nieporuszoną skałą Ptakiem w locie
Milczącym oceanem
Zniekształconego kręgu wyobraźnia
Jak kleszcz wysysa całą prawdę
Nie poznaję tego co dobre, co złe
Ogień na stosie pragnień