Skip to content

The Second Face

The Second Face – tekst piosenki

Unrestrained sorrow besets and aims at consciousness
Something tells to run, but will there be enough strength to remain oneself?
Her lips whisper something you know well
Better with every moment
Inconsiderate move deprived of chances
Broke that what there was

You raise your head upwards so proudly
You are new in the play of shadows
Hungry for experience that comes along with time
Unruly since ever
You shed a tear, limpid and clear
Only it is that way
With unimaginable sheen it spreads to everything
That changed its sense years ago

Tłumaczenie tekstu piosenki The Second Face

Nieposkromiony żal dopada i godzi w świadomość
Coś każe biec, lecz czy wystarczy sił by zostać sobą?
Jej usta szepczą coś co dobrze znasz
Lepiej z każdą chwilą
nieprzemyślany krok pozbawił szans
Złamał co było

Dumnie tak głowę unosisz w górę
Jesteś nowy w teatrze cieni
Głodny doznań jakie niesie z sobą czas
Od zawsze niepokorny
Ronisz łzę kryształową i czystą
Tylko ona już taka jest
Blaskiem niepojętym ogarnia wszystko
Co już dawno zmieniło sens