Skip to content

Fetish (wersja angielska)

Fetish (wersja angielska) – tekst piosenki

Insatiable with your symbol
I seek a refuge in the depths of thoughts
Like a road dreaming about a nomad
I raise hands to you

In front of you – granite king
Another god appears
As power without throne
Vein without light
Shadow

The night arose from the scraps of hours
Lured by calling of the pale moon
You chose her and only she
Adorns her temples with the crown of roses

In front of you – granite king
Another god appears
As power without throne
Vein without light
Shadow

What about me granite king?
I ask quietly although I know
That this is you – power without throne
Vein without light

Tłumaczenie tekstu piosenki Fetish (wersja angielska)

Symbolem twoim nienasycona
W odmętach myśli schronienia szukam
Jak śniąca o wędrowcu droga
Do ciebie wyciągam ramiona

Przed tobą królu granitowy
Inny duch jawi się
Potęgą bez tronu
Natchnieniem bez światła
Cieniem

Z okruchów godzin noc wyrosła
Nęcona bladego księżyca wołaniem
Ją wybrałeś i tylko ona
Skronie zdobi wieńcem różanym

Przed tobą królu granitowy
Inny duch jawi się
Potęgą bez tronu
Natchnieniem bez światła
Cieniem

Co ze mną królu granitowy?
Cicho pytam choć wiem
Że to ty bez tronu potęgą
Bez światła natchnieniem